تاج گل یک طبقه ونیم

قیمت : 280هزار

تلفن فروش : 09120360667

کد۵۵۱.گلهای کار شده دراین تاج گل گلایل و شب بو لیلیوم با ارتفاع ۲متر